Контакт

Србија

Фикус Филм
+381 65 8778 177

Фикус Рентал
+381 65 2327 445

Фикус Цвећара
+381 66 6798 888

Емаил:
kontakt@fikus.rs

УК

Фикус Филм
+44 7515 775316

Фикус Рентал
+44 7789 952209

Фикус Цвећара
+44 0759 6821988

Емаил:
contact@fikus.rs