Контакт

Србија

Фикус Филм
+381 65 8778 177

Фикус Рентал
+381 65 2327 445

Фикус Цвећара
+381 66 6798 888

Емаил:
info@fikus.rs

Bulevar Kralja Aleksandra 85
Zvezdara, Beograd, Srbija

УК

Фикус Филм
+44 7515 775316

Фикус Рентал
+44 7789 952209

Фикус Цвећара
+44 0759 6821988

Емаил:
info@fikus.rs

Warwick Road 110
Earl’s Court, London, UK